Sesamo: Reizigersgericht verplaatsingsonderzoek via de Smartphone

Mobidot biedt met Sesamo een turn-key oplossing voor multimodale, 24x7 mobiliteitsmonitoring en -analyse op reizigersniveau. Wij ondersteunen daarmee data acquisitie ten behoeve van research, panel- en marktonderzoek en beleidsontwikkeling en -evaluatie. Waar gaan mensen veel naar toe en waarom? Welke woon-werk routes worden vaak gebruikt en wanneer precies? Welke vervoermiddelen zijn favoriet? Welke knelpunten en problemen ervaren reizigers?

Rijke data tegen minimale respondentenbelasting

Respondenten krijgen de beschikking over de speciaal voor panelonderzoek ontworpen Sesamo App voor Android en iOS voor de duur van het onderzoek. Na eenmalig inloggen registreert deze App alle buitenhuis verplaatsingen van de respondent automatisch, 24 uur per dag. Een uniek modulair opgezet analyseplatform verwerkt en verrijkt de gemeten data. Zo worden van iedere verplaatsing de vertrek- en aankomsttijden en lokaties bepaald en de vervoerwijze, reisduur en het waarschijnlijke reismotief afgeleid. Inclusief betrouwbaarheidsindicatie. Multimodale verplaatsingen worden automatisch opgeknipt, waarbij de transit momenten en lokaties worden afgeleid.

Daarmee wordt een persoonlijk, multimodaal logboek van verplaatsingen gecreëerd tegen minimale respondentenbelasting. Respondenten kunnen in de App eventueel logboekgegevens aanpassen zodat altijd een volledige en correcte registratie ontstaat.

Kwantitatief en kwalitatief!

Naast de kwantitatieve dataverzameling, zoals veel voorkomende routes, herkomst- en bestemmingmatrices, modal splits, reispatronen en reismotieven, kunnen situationeel en conditioneel aanvullende vragen aan respondenten worden gesteld. Bijvoorbeeld over de reisbeleving van een specifiek gemeten trip. Het platform geeft onderzoekers via een web-based management cockpit daarvoor alle mogelijkheden. Al dan niet ondersteund via rapportages krijgen onderzoekers de beschikking over de kwantitatieve en kwalitatieve dataset van de respondentengroep.

Mobidot ontzorgt

  • Wij werken als dienstverlener voor en met u. Aan de hand van uw wensen en doelen richten we uw domein op ons dataverwerkingsplatform in en configureren we de Sesamo meet-App. U kunt daarmee snel aan de slag.
  • De respondentengroep en meetperiode bepaalt u. Omdat u betaalt per staffel van gebruikers per maand zijn de kosten vooraf helder. Wij verzorgen beschikbaarheid van het platform met een helpdesk voor vragen en in het geval van technische problemen.
  • U bent en blijft verantwoordelijke over uw respondentengroep. Wij verzorgen een daarbij passende user-consent procedure. Wij bewerken en verwerken data altijd conform de EU en NL privacywetgeving en richtlijnen.
  • Wij werken met innovatieve, in de praktijk bewezen technologie. Mobidot heeft daarnaast ruimte ervaring met panelgebaseerd mobiliteitsonderzoek, waardoor wij op een realistische manier kunnen meedenken bij het opzetten en uitvoeren van uw onderzoek.
  • Wij werken pro-actief. Wij ondersteunen u bij het kiezen van de beste meetstrategie en instellingen binnen ons analyseplatform. Zo bereiken we een zo goed mogelijke balans tussen eindgebruikersacceptatie, bijvoorbeeld rondom het batterijverbruik van de Smartphone, en de benodigde nauwkeurigheid en focus van de metingen. Uiteraard houden wij tijdens het uitvoeren van uw onderzoek continu vinger aan de pols.
Mobidot b.v.|Colosseum 44, 7521 PT Enschede|kvk 71668950|IBAN NL88RABO0180494422|E-mail: info@mobidot.nl
© 2013-2019 - Mobidot B.V.