Ons MoveSmarter platform

Onze dienstverlening is bedoeld om klanten in hun mobiliteitsdoelstellingen zo veel mogelijk te ontzorgen. Hiertoe biedt Mobidot het MoveSmarter platform in de vorm van een software-as-a-service (SaaS) dienst. Het platform biedt functionaliteit om (multimodaal, van deur tot deur en 24x7) inzicht in het verplaatsingsgedrag van mensen te krijgen en via een aantal functionele modules de mogelijkheid om verplaatsingsgedrag op een persoonlijke manier te kunnen beÔnvloeden.

MoveSmarter werkt via een App op de Smartphone van de gebruiker (reizigers) om interactie met de gebruiker tot stand te brengen en automatische registratie van verplaatsingsgedrag ('tracking') mogelijk te maken. Het platform maakt het mogelijk om snel en tegen relatief beperkte kosten Apps te ontwikkelen of met bestaande Apps te integreren waarmee vervolgens gedragsbeïnvloeding kan worden gerealiseerd, zodanig dat wordt aangesloten bij de behoefte en kenmerken van de doelgroep(en) en de wensen en eisen van de opdrachtgever.

Flexibel en schaalbaar door modulariteit

Het MoveSmarter platform kan op een flexibele manier worden samengesteld tot een integrale dienst via een aantal functionele modules met bijbehorende databases in een service-georiŽnteerde architectuur. MoveSmarter bestaat uit software die wordt geinstalleerd op de smartphone van een gebruiker (App of App componenten) en een centrale schaalbare dataverwerkingsinfrastructuur ('back-end'). De back-end modules zijn onderling gekoppeld en kunnen verder gekoppeld worden aan externe systemen en databronnen via standaard Internet protocollen.

De modules zijn:

De modules worden ondersteund door een IdentityManagement module en de MoveSmarter Management cockpit. De MoveSmarter Identity Management software zorgt voor domein- en gebruikersregistratie en identificatie, authenticatie bij data-uitwisseling en rol-gebaseerde autorisatie tot MoveSmarter functionaliteit. Hiermee wordt een veilige, beheerbare omgeving gecreŽerd. De webbased MoveSmarter management cockpit verzorgt een user interface voor Beheerders voor User Management, configuratie van de functionele modules, monitoring & tuning en datavisualisatie & rapportage. Voor dit laatste worden persoonlijke gegevens zodanig geanonimiseerd dat de privacy van de individuele eindgebruikers gewaarborgd blijft. Zie ook hoe wij omgaan met de privacy van onze gebruikers.

MoveSmarter Library

Deze software componenten worden geÔntegreerd in de softwarecode van een App. De componenten bevatten gestandaardiseerde functionaliteit, bijvoorbeeld om het volledig automatisch meten van verplaatsingsgedrag mogelijk te maken, om communicatie met de MoveSmarter back-end mogelijk te maken, om informatie over verplaatsingsgedrag van de gebruiker te visualiseren of om meertaligheid te ondersteunen.

De MoveSmarter Library is configureerbaar, zodat onder meer de functionaliteit van een App, maar ook het meetgedrag kan worden aangepast. Er is een Library implementatie beschikbaar voor iOS en Android. Hiermee kunnen zowel snel nieuwe maatwerk Apps worden ontwikkeld als eenvoudig integratie met bestaande Apps van derden worden gerealiseerd.

MoveSmarter Volgen Module

Deze back-end softwaremodule verzorgt bewerking, verrijking en analyse van de gemeten data, waaronder Mapmatching en Modaliteitsdeductie, zodanig dat een individueel mobiliteitsprofiel wordt gecreŽerd uit de data. Onderdelen van dit mobiliteitsprofiel zijn:

  • Overzicht van alle individuele verplaatsingen met tripdetails (datum, begin en eindtijden, begin- en eindlocaties, duur, afstand, gemiddelde snelheid, modaliteit en weersomstandigheden).
  • Overzicht van effect van individuele verplaatsingen in termen van CO2 verbruik, kosten, verbrande calorieŽn en modal split.

Aan de hand van een configureerbaar script kunnen door de Beheerders specifieke tripanalyse of verdere dataverrijkingsfuncties worden geselecteerd. De Beheerder heeft via het MoveSmarter management webportal toegang tot geaggregeerde rapportage en visualisatie functionaliteit.

MoveSmarter Informeren Module

Met de back-end Informeren module kunnen Beheerders heel gericht op een geautomatiseerde manier doelgroepen benaderen met nieuws,informatie en gedragsfeedback, toegesneden op het mobiliteitsgedrag van de reizigers in die doelgroep, Niet alleen via de App, maar ook via aanvulllende beschikbare kanalen, zoals email of push messaging. De module verwerkt diverse berichtentypes rondom bijvoorbeeld verplaatsingen, informatie & tips, uitdagingen en bevragen (experience sampling.

MoveSmarter Belonen Module

Met deze back-end softwaremodule kunnen op een flexibele manier uitdagingen, beloningen en beloningscondities worden gedefinieerd, beheerd en gemonitord voor specifieke eindgebruikers doelgroepen. De module bestaat uit een aantal software componenten

  • MoveSmarter Incentive ontwerp en beheer. Met deze component kunnen beheerders en door beheerders toegewezen derde partijen doelgroepen definieren en uitdagingen en beloningen voor deze doelgroepen ontwerpen, activeren, wijzigen en verwijderen. Typen incentives die aangeboden kunnen worden zijn informatie/tips/adviezen, punten, badges, medailles en vouchers. De set van condities waarop beloningen kunnen worden gebaseerd zijn: tijdsduur en tijdstip van reizen, bezoek of juist vermijden van specifieke locaties of routes, gebruikte vervoermiddel(en), persoonlijke mobiliteitsstatistieken over langere termijn, dynamische verkeersintensiteit (vertragingen) en de reeds opgebouwde set aan punten, medailles en badges;
  • MoveSmarter Incentive monitoring. Deze component monitort voortgang met betrekking tot uitdagingen bepaalt wie wanneer welke beloning verdient, en keert de bijbehorende verdienste uit aan de gebruiker;
  • Incentive boekhouding. Deze component creŽert een overzicht van de verdiensten van elke gebruiker, en stelt de monitoring in staat om nieuwe verdiensten toe te voegen, en de derde partijen om ingewisselde vouchers af te boeken.

MoveSmarter Bevragen Module

Met deze back-end module kan een Beheerder op eenvoudige en flexibele manier een zelfstandige vraag of een bij elkaar behorende korte set van vragen (vragenlijst) definiŽren voor specifieke doelgroepen en condities en deze op het juiste moment en plaats door deze beoogde doelgroep beantwoord krijgen, en dat met zo min mogelijke belasting voor de reiziger (minimaal aantal ticks & clicks). De module bestaat uit de volgende functionele blokken:

  • Experience Sampling ontwerp en beheer component: waar beheerders (en evt derde partijen) vraag-definities, vragenlijsten, condities en scripts kunnen toevoegen, wijzigen en verwijderen.
  • Experience Sampling monitoring component: bepaalt autonoom op basis van de gedefinieerde condities en doelgroepen wanneer aan welke gebruikers een vraag wordt gesteld, en beheert de bijbehorende beantwoordingen of non-response door de gebruiker.
  • Experience Sampling boekhouding component: geeft een overzicht van de uitgezette en beantwoordde vragen per beheerder en domein, inclusief gebruiksstatistieken per vraag, conditie of script.

MoveSmarter Beta

Mobidot innoveert haar diensten en platform continue. Wij gebruiken een eigen App genaamd MoveSmarter Beta om nieuwe functionaliteiten en verbeteringen uit te testen. Wilt u ook testgebruiker worden, neem dan contact met ons op.

Integratie met MoveSmarter

Als white-label leverancier van persoonlijke mobiliteitsdiensten willen we de integratie van uw Apps en/of softwaresystemen met ons platform zo eenvoudig mogelijk maken. Wij leveren hiervoor ondermeer standaard, gedocumenteerde koppelvlakken en op-maat ondersteuning.

Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken en verder te verkennen wat MoveSmarter voor u kan betekenen en hoe een integratietraject er uit zou kunnen zien.

API voor ontwikkelaars

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Mobidot b.v.|Colosseum 44, 7521 PT Enschede|kvk 71668950|IBAN NL88RABO0180494422|E-mail: info@mobidot.nl
© 2013-2019 - Mobidot B.V.