Meer kennis leidt tot betere inzichten

Verkeer en vervoer is een belangrijk onderwerp in ons drukke Nederland. Kennis over hoe mensen zich verplaatsen is daarom interessant en nodig. Zeker wannneer in detail inzicht in deur-tot-deur verplaatsingen van reizigers kan worden gekregen inclusief welke vervoermiddelen hierbij worden gebruikt. En dat gedurende langere tijd.

Waar gaan mensen veel naar toe en waarom? Welke woon-werk routes worden vaak gebruikt en wanneer precies? Welke vervoermiddelen zijn favoriet? Waar vinden veranderingen in gedrag plaats? Meer data en kennis hierover bieden concrete handvatten voor

 • effectiever mobiliteitsbeleid en betere evaluatie van dit beleid voor (semi-)overheden op verschillende schaalniveaus en beleidsterreinen
 • werkgevers die slim reizen willen stimuleren of zakelijke rittenregistratie willen automatiseren en daarmee kosten-efficientie in vervoer willen bereiken
 • vervoerders die beter inzicht willen hebben in reizigersstromen en reisbeleving
 • onderzoeksbureaus en researchinstituten die kennis van verplaatsingsgedrag kunnen gebruiken om tot meer begrip, betere modellen en voorspellingen en betere adviezen te komen

De aandacht gaat hierbij steeds vaker uit naar de rol van verplaatsingsgedrag binnen verkeer en vervoer, maar ook in relatie tot multimodaal optimaliseren met een bredere kijk op maatschappelijke thema's als duurzaamheid, veiligheid en impact op welzijn. Dat vraagt om meer en betere persoonsgerichte data, die de meest gebruikte vervoermiddelen in Nederland omvat.

Tot nu toe worden voor rittenregistratie en het bepalen van verplaatsingsgedrag vaak tellingen verricht of worden aan individuen of panels van individuen gevraagd om hun verplaatsingsgedrag actief bij te houden voor een bepaalde periode. Dat gaat dan aan de hand van in te vullen logboekjes, spreadsheets of web-enquŕtes, soms ondersteund door speciale GPS loggers, maar dan weer alleen in de auto. Groot nadeel aan deze dataverzamelmethodes is dat deze vaak beperkt kunnen worden ingezet vanwege de relatief hoge tijdbelasting voor de gebruiker, met het risico tot onderwaarneming en fouten, de focus op een bepaalde vervoerwijze, of dat bijgaande dataverwerking en -analyse tijdsintensief zijn en daarmee relatief duur. Wij lossen dat probleem op.

Verplaatsingsgedrag automatisch geregistreerd

Wij ondersteunen overheden, vervoerders, zakelijke dienstverleners, onderzoeksbureaus en researchinstellingen, die actief zijn met mobiliteitsmanagement, om op een flexibele, kosteneffectieve manier verplaatsingsdata te verzamelen via de Smartphones van de doelgroep en kwantitatief en kwalitatief inzicht in het reisgedrag van deze doelgroep te krijgen. Kwantitatief in de vorm van GPS-gebaseerde verplaatsingsdata. Kwalitatief via het op maat en context-afhankelijk stellen van vragen aan gebruikers. Bijvoorbeeld aan de hand van gemeten verplaatsingskarakteristieken. Voor zowel kortere als langere periodes en over meerdere vervoerwijzes. Door verplaatsingsregistratie te automatiseren wordt tijd en energie van de doelgroep bespaart en krijgt u de beschikking over een correcte dataset.

Wij bieden dienstverlening op twee manieren. Via een turn-key model of via een integratiemodel met uw eigen App portfolio, infrastructuur en/of methodiek. In beide gevallen werken wij als white-label voor en met u, waarbij u altijd de leiding en beheer houdt over uw doelgroep.

Lees hier meer over onze technologie en onze data-analyse en profilinginfrastructuur.

Onze voordelen

 • Software-as-a-service: U gebruikt ons platform in de vorm van een dienst. Flexibel in te zetten met betaling voor gebruik via een staffel van gebruikers per maand. Wij zorgen voor beschikbaarheid en technische ondersteuning.
 • Flexibel App model: De App waarmee de gebruiker wordt uitgerust kan verschillende vormen hebben afhankelijk van uw wensen en behoeftes. Ook is er een turn-key oplossing genaamd Sesamo. Met deze App, speciaal ontworpen als logboek App, kunt u snel aan de slag. Deze App is bovendien configureerbaar, zodat u richting uw klanten en eindgebruikers uw eigen look&feel kunt hanteren.
 • Slimme sensing: Wij maken gebruik van slimme verplaatsingsdetectie- en analyse om minimale impact op de batterijduur van de Smartphone te realiseren. Daarbij ondersteunen we meerdere sensing strategieen om maximale datakwaliteit te bereiken.
 • Lerend vermogen: Ons platform maakt gebruik van leeralgoritmes om patronen in verplaatsingsgedrag te herkennen. Dat leidt tot datakwaliteitsverberingen en verdere batterijbesparingen.
 • Veilig en betrouwbaar: Wij besteden veel aandacht aan goed datamanagement en privacybescherming. Zo werken we altijd via opt-in, is alle datacommunicatie beveiligd en vindt de databewerking en -opslag plaats in een goed beveiligd Nederlands datacenter.
 • Volledig en correct: Ons platform maakt het mogelijk dat missende data door de gebruiker wordt aangevuld en foutief ge´nterpreteerde data kan worden verbeterd. Zo kan een hoogwaardige, sluitende registratie worden bereikt.
 • Data op maat: Ons platform levert op-maat rapportages en statistieken, longitudinale vergelijkings- mogelijkheden en krachtige dataexport en auditmogelijkheden.
Mobidot b.v.|Colosseum 44, 7521 PT Enschede|kvk 71668950|IBAN NL88RABO0180494422|E-mail: info@mobidot.nl
© 2013-2019 - Mobidot B.V.