Inspelen op reisgedrag

Veel reis- en verplaatsingsgedrag komt voort uit vaste gewoontes of bepaalde persoonlijke voorkeuren. Kennis van dit gedrag biedt een belangrijke basis voor belanghebbenden om op individueel en doelgroepniveau mensen effectief te prikkelen en te verleiden tot andere keuzes en daarmee (reis)gedrag te beïnvloeden. Het kan dan gaan over het bevorderen van bereikbaarheid, reductie van kosten, duurzaamheid, gezondheid of sociale veiligheid, maar ook om marketing en promotie. Positief stimuleren, motiveren en belonen in plaats van straffen.

Dat betekent dat een gebruiker op basis van zijn of haar individuele gedrag, passende suggesties, informatie, uitdagingen, alternatieve keuzes en beloningen ("Incentives") moeten kunnen worden geboden zodanig dat mensen gemotiveerd worden tot ander reisgedrag. Resultaat: win-win situaties waarbij zowel de persoonlijke doelen als bedrijfs- en maatschappelijke doelen kunnen worden bereikt.

Voorbeelden waar gedragsbeïnvloeding van belang zijn:

 • Bereikbaarheid: Hoe stimuleer je reizigers om spitssituaties te vermijden?
 • Duurzaamheid: Hoe creŽer je 'groen' verkeersgedrag?
 • Slim werken, slim reizen: Hoe zorg je dat werknemers de beste keuze maken in woon-werk verkeer?
 • Sociale veiligheid: Hoe creŽer ik veilige routes in en rondom de stad?
 • Gezonder leven: Hoe stimuleer je mensen tot actief bewegen?
 • Stadspromotie: Hoe creŽer ik aantrekkelijke binnensteden en bereikbare events en winkelgebieden?

Het ontbreekt echter vaak aan instrumenten om gedragsbeïnvloeding concreet handen en voeten te geven en te laten werken op basis van daadwerkelijk mobiliteitsgedrag op individueel niveau. Krachtige tools voor organisaties om reizigers te ondersteunen en uit te dagen om slimmere mobiliteitskeuzes te maken door het (h)erkennen van de individuele situatie, reispatronen en behoeften. Flexibel genoeg om hierop in te spelen door het aanbieden van incentives op maat.

Multimodaal meten, weten en verleiden met MoveSmarter

Mobidot ondersteunt organisaties die actief zijn met mobiliteitsmanagement om op een kosteneffectieve manier doelgroepen betere mobiliteitskeuzes en beslissingen te laten maken. Hiervoor biedt Mobidot een ICT platform genaamd MoveSmarter, dat via de Smartphone mensen op maat en op de juiste plek en tijd van persoonlijke prikkels naar slimmer gedrag voorziet. Meten, weten, verleiden. Dit biedt een potentieel om mobiliteitsmanagementbeleid uit te bouwen naar een individuelere aanpak.

MoveSmarter is een flexibel ICT platform, dat verschillende soorten verleidings- en beloningsstrategieŽn en mechanismes ondersteunt aan de hand van gemeten verplaatsingsgedrag via de Smartphone. MoveSmarter kan hierdoor deur-tot-deur verplaatsingsgedrag bepalen en via slimme algoritmes daar de gebruikte vervoersmiddelen uit destilleren. Dat betekent dat de toepassingsmogelijkheden van MoveSmarter multimodaal zijn:

 • Een interactieve spiegel op eigen mobiliteitsgedrag (zoveel reiskilometers gemaakt deze week?!);
 • Persoonsgerichte informatie, tips en advies (verkeershinder op jouw route);
 • Integratie van wedstrijdelementen (uitdagingen) en social media (vergelijk jezelf met vrienden of collega's);
 • Belonen voor goed gedrag (verdien geld door een spitsmijding);
 • Integratie met loyaliteitsprogramma's (korting voor degene die met de fiets komt);
 • Mogelijkheden om feedback en ervaringen van gebruikers te ontvangen. (het was vies in de bus).

Onze MoveSmarter toolbox vormt meestal onderdeel van een breder gedragsveranderingsproces, programma of campagne van de klant. Vaak werken we daarbij samen met gedrags- en mobiliteitsmanagementdeskundigen, communicatie- en marketingbureaus en andere technologische partijen.

Wij bieden onze dienstverlening daarom aan als white label en ontwikkelen met onze toolbox hetzij Apps op maat of integreren en ons platform met bestaande ontwikkelen Apps, diensten en/of infrastructuur van of voor de klant. Wij bieden hiervoor maatwerk ondersteuning zowel als technische integrator of als toeleverancier.

Onze voordelen

 • Software-as-a-service: U gebruikt ons platform in de vorm van een dienst. Flexibel in te zetten met betaling voor gebruik via een staffel van gebruikers per maand. Wij zorgen voor beschikbaarheid en technische ondersteuning.
 • Flexibel App model: De App waarmee de gebruikers en doelgroepen worden uitgerust kan verschillende functionaliteiten met eigen look & feel hebben afhankelijk van uw wensen en behoeftes of concept. Doordat wij werken met configureerbare, herbruikbare componenten hoeft u niet vanaf nul te beginnen en kunt u snel aan de slag door van onze bestaande en bewezen infrastructuur gebruik te maken.
 • Slimme sensing: Wij maken gebruik van slimme verplaatsingsdetectie- en analyse om verplaatsingsgedrag van deelnemers automatisch te kunnen meten als basis voor op-maat individuele verleidingsprikkels. Afhankelijk van de eisen en de situatie ondersteunen wij verschillende sensing strategieŽn om zo goed als nodig verplaatsingsgedrag van gebruikers in kaart te brengen. Er zal hierbij altijd een balans gezocht moeten worden tussen eindgebruikersbeleving en -acceptatie, nauwkeurigheid van de metingen en het onvermijdelijke extra batterijverbruik van de Smartphone.
 • Intrinsiek en extrinsiek motiveren: Wij bieden ondersteuning voor diverse incentive managementvormen.
 • Flexibel incentive management: Wij bieden krachtige mogelijkheden voor professionele, geautoriseerde gebruikers van klantorganisaties om doelgroepen op de juiste plek en tijd van persoonlijke prikkels naar slimmer gedrag te voorzien ongeacht of juist gericht op een gebruikt of te gebruiken vervoermiddel. Zo bieden wij een flexibele managementomgeving voor het beheren van doelgroepen, het definiŽren en beheren van Incentives, de uitgiftecondities voor doelgroepen en het monitoren van incentive-uitgifte.
 • Integrale monitoring en evaluatie: Doordat continu het verplaatsingsgedrag van de deelnemers wordt gemeten zijn de effecten van interventies direct analyseerbaar. Wij ondersteunen diverse rapportagevormen om de effecten van bepaalde incentives te monitoren.
 • Veilig en betrouwbaar: Wij besteden veel aandacht aan goed datamanagement en privacybescherming. Zo werken we altijd via opt-in, is alle datacommunicatie beveiligd en vindt de databewerking en -opslag plaats in een goed beveiligd Nederlands datacenter.
 • Data op maat: Ons platform levert op-maat rapportages en statistieken, longitudinale vergelijkingsmogelijkheden en krachtige dataexport en auditmogelijkheden.
Mobidot b.v.|Colosseum 44, 7521 PT Enschede|kvk 71668950|IBAN NL88RABO0180494422|E-mail: info@mobidot.nl
© 2013-2019 - Mobidot B.V.